Ordförklaringar

Hydrologisk balans
Allt samlat vatten i norden, i relation till normal nivå. Det handlar om energiinnehållet i vattenmagasin, mark och i form av snö.

Utsläppsrätter
EU:s metod för att uppnå Kyotoavtalet och tvinga fram en reducering av utsläpp av växthusgaser. Vid elproduktion med fossila bränslen är man tvungen att redovisa utsläppsrätter motsvarande de utsläpp man haft.

Spotpris
Leveranspris på el som sätts varje timme på den nordiska elbörsen och bestäms av utbud och efterfrågan. Spotpriset ligger till grund för våra rörliga priser.

Terminspris
Ett pris för kommande tidsperiod (termin) baserat på marknadens tro om framtida spotpriser. Terminspriset ligger till grund för våra fasta priser.

Ursprungsgarantier
Ursprungsgarantier är ett bevis för att el har producerats av förnybara energikällor och möjliggör tillförlitligt angivande av förnybar el vid ursprungsmärkning.

Läs mer i Svensk Energis Energilexikon.