Sverige delas in i elområden

Den 1 november 2011 delade Svenska Kraftnät in den svenska elmarknaden i fyra elområden. Uppdelningen gör det tydligt var i Sverige det finns behov av att bygga ut stamnätet för el.

Den ger också en tydlig indikation på var i landet det finns behov att öka elproduktionen för att bättre motsvara förbrukningen i just det området och därmed minska behovet av att transportera elen långa sträckor.

Beslutet att införa elområden ingår i EU:s strävan att skapa en gemensam europeisk elmarknad.

Gränserna mellan elområdena går där det finns begränsningar i överföringen av stamnätet för el, de så kallade snitten eller ”flaskhalsarna” i Sverige. I norra Sverige finns ett överskott av elproduktion jämfört med efterfrågan på el. I södra Sverige råder det motsatta förhållandet. Det gör att överföringskapaciteten - under vissa timmar då det råder stora elflöden genom Sverige – inte alltid räcker till. 

Vad innebär det för mig som kund?

För dig som elkund innebär det att man kan ha olika elpris beroende på var man bor och förbrukar sin el. Till exempel kan du ha ett pris där du bor permanent men ett annat för din sommarboende om det ligger i ett annat elområde. Eller om du är företagskund och har flera anläggningar i olika elområden

Tidigare har det varit samma elpris i hela Sverige. Detta pris speglar inte tillgången och efterfrågan på el som i själva verket varierar geografiskt. För precis som för andra varor eller tjänster som säljs på en öppen marknad, styrs kostnaden för el av tillgång och efterfrågan. Behöver elen transporteras långa sträckor blir det en ökad kostnad.
Generellt kan vi i alla fall säga att det från tid till annan sannolikt kan bli dyrare i Södra Sverige när det är underskott på el och billigare i norra Sverige när det är överskott på el.

I takt med att investeringar i elnät och ny elproduktion görs i områden som idag har hög efterfrågan men låg tillgång, kommer skillnaderna i elpriserna mellan områdena att minska. 

Hitta ditt elområde

Elområden skär såväl postnummerområden som kommungränser. För att se vilket elområde du tillhör, titta på din elfaktura, där finns något som kallas områdesid, som består av tre bokstäver. Detta områdesid anger du i Svensk Energis verktyg för att hitta ditt elområde.

Hitta ditt elområde (öppnas i nytt fönster) 

Svensk Energis information om Elområden

Karta 4 elområde_webb juli 2011