Elmarknaden
Så fungerar den

Den svenska elmarknaden avreglerades 1996 och samtidigt blev den svenska staten via Svenska Kraftnät (SvK) delägare i den norska elbörsen NordPool. Sverige och Norge fick därmed en gemensam fri marknad som de övriga nordiska länderna förutom Island, senare har anslutit sig till.

Under de första tre åren av avregleringen var konsumenterna tvungna att installera en särskild timmätare, dvs. en mätare som mäter förbrukningen timme för timme, för att kunna utnyttja möjligheten att byta elhandelsföretag. Detta krav avskaffades 1999 då den så kallade schablonreformen genomfördes. Sedan dess kan alla elkonsumenter kostnadsfritt välja vilket elhandelsbolag de vill köpa sin el ifrån.
 
Du har två avtal – elnät och elhandel
Även om det pratas om en avreglerad elmarknad så är fortfarande ägandet av infrastrukturen – ledningar och kablar – ett monopol. Det innebär att elnätsföretagen har ensamrätt på distributionen inom sitt område och att det inte finns möjlighet att välja något annat elnätföretag. Det innebär också att alla konsumenter har två olika avtal. Det ena är ett elnätavtal som man har med det elnätföretag som äger elnätet där förbrukningen sker. Det andra är ett elhandelsavtal som man har med det elhandelsföretaget som man köper elen av.