Elcertifikat

För en bättre miljö

I maj 2003 infördes elcertifikat som är ett marknadsbaserat system för att gynna produktion av förnybar el och det ersatte det tidigare statliga stödsystemet.

Att producera el från förnybar energi är dyrare än från de traditionella produktionsslagen som finns i Sverige och för att hjälpa fram dessa har man skapat elcertifikatsystemet.

Energikällor som berättigar till elcertifikat är

  • vindkraft
  • solenergi
  • geotermisk energi
  • biobränslen
  • vågenergi
  • viss vattenkraft
  • torv


Läs mer på Energimyndighetens hemsida om elcertifikat