Nytt elpris för Fast pris 1 månad
2012-04-04
Fast Pris 1 månad är från och med 2012-05-01:

Elområde 1-3: 74,5 öre/kWh (totalt 129,4 öre/kWh, årsavgift 325 kr)

Elområde 4: 80,4 öre/kWh (totalt 136,8 öre/kWh, årsavgift 325 kr)