Anmälan och kontakt 

Intresset för aktierna i Bixia Vind AB (publ) var stort vid lanseringen år 2011 och de två emissionerna blev snabbt fulltecknade. Här kan du anmäla ditt intresse att få informationsmaterial hemskickat i samband med kommande emission.

Anmäl ditt intresse här!

Frågor om emissionen hänvisas till:
Bixia vind AB (publ)
Vallgatan 8
SE 352 34  Växjö
Telefon: 013-20 90 50
Telefax: 0470-70 33 99
E-post: vindaktier@bixia.se