Varför solceller?

För att ställa om elproduktionen till mer förnybar el behöver vi alla hjälpa till. Ingen kan bidra med allt, men alla kan bidra med något, till exempel att installera solceller och delvis producera sin egen el. En viktig insats som blir ännu bättre om man kombinerar det med att effektivisera sin egen elanvändning.

Mer fördelar med solel

  • Solceller ger helt koldioxidneutral el
  • Med solelsproduktion binder du ditt elpris för delar av ditt energibehov i upp till 25 år
  • En solcellsanläggning är arealeffektiv så länge den sätts på byggnader. Andra energislag tar landskap i anspråk i olika grad


Fakta om solel

  • Solinstrålningen i Sverige är ≈ 1000 kWh per m² och år (likvärdigt med norra Tyskland där solel är vanligt).
  • En solcellsanläggning som suttit uppe i cirka två år har genererat mer elenergi än det gick åt att framställa den.
  • 1 m² solceller genererar cirka 100 kWh per år.
  • I Sverige har vi hög andel diffust ljus, som är bra vid produktion av solel.