Paketlösningar designade för privatmarknaden

I och med införandet av de nya skattereduktionsreglerna i samband med försäljning av överskottsel så har det blivit lönsamt att sätta upp något större solcellsanläggningar inom segmentet villor, radhus och fritidshus.
Vi har valt att anpassa våra paketlösningar efter våra kunders behov och efter de förutsättningar som de nya skattereduktionsreglerna skapat.

Vi satsar på kvalité

En investering i en solcellsanläggning är en långsiktig investering med en unik produkt med mycket lång livslängd om man väljer rätt komponenter och om allt monteras och installeras på ett professionellt sätt. De flesta tillverkare lämnar idag garanti på 25 år till 85 % effekt, och inom branschen talar vi idag om möjliga livslängder på 30 till 40 år. Därför är det viktigt att köpa rätt paneler, vilket vi haft fokus på när vi har designat våra paketerbjudanden.

Ladda ner produktblad Bixia Solcellspaket

Paketerbjudanden

Paket designade för 16 A huvudsäkring 

Paket 5 kW ca 4750 kWh/år* min takyta ca 33 m²

Innehåll:
 • 20 st ETsolar 250 W paneler (PID fri tillverkning)
 • Växelriktare SMA STP 5000 trefasig inmatning
 • Underkonstruktion aluminium för takpannor alt plåttak
 • Montage och driftsättning
 • Tillval kommunikationslösning
Pris nyckelfärdig anläggning (standardmontage***) 100 000 kr inkl moms**
Rotberättigad arbetskostnad  ca 7 500 kr.

Paket 8 kW ca 7600 kWh/år* min takyta ca 52 m²

Innehåll:
 • 32 st ETsolar 250 W paneler (PID fri tillverkning)
 • Växelriktare SMA STP 8000 trefasig inmatning
 • Underkonstruktion aluminium för takpannor alt plåttak
 • Montage och driftsättning
 • Tillval kommunikationslösning
Pris nyckelfärdig anläggning (standardmontage***) 140 000 kr inkl moms**
Rotberättigad  arbetskostnad ca 10 000 kr.

Paket 10 kW ca 9500 kWh/år* min takyta ca 65 m²

Innehåll:
 • 40 st ETsolar 250 W paneler (PID fri tillverkning)
 • Växelriktare SMA STP 10000 trefasig inmatning
 • Underkonstruktion aluminium för takpannor alt plåttak
 • Montage och driftsättning
 • Tillval kommunikationslösning

Pris nyckelfärdig anläggning (standardmontage***)  175 000 kr inkl moms**
Rotberättigad arbetskostnad  ca 11 000 kr.

Paket designade för 20 A huvudsäkring 

Paket 12 kW ca 11400 kWh/år* min takyta ca 78 m²

Innehåll:
 • 48 st ETsolar 250 W paneler (PID fri tillverkning)
 • Växelriktare SMA STP 12000 trefasig inmatning
 • Underkonstruktion aluminium för takpannor alt plåttak
 • Montage och driftsättning
 • Tillval kommunikationslösning
Pris nyckelfärdig anläggning (standardmontage***) 210 000 kr inkl moms**
Rotberättigad arbetskostnad  ca  11 000 kr.

Paket designade för 25 A huvudsäkring 

Paket 15 kW ca 14250 kWh/år* min takyta ca 99 m²

Innehåll:
 • 60 st ETsolar 250 W paneler (PID fri tillverkning)
 • Växelriktare SMA STP 15000 trefasig inmatning
 • Underkonstruktion aluminium för takpannor alt plåttak
 • Montage och driftsättning
 • Tillval kommunikationslösning
Pris nyckelfärdig anläggning (standardmontage***)  262 500 kr inkl moms**
Rotberättigad arbetskostnad  ca 18 500 kr.


* Baserad på en årlig elgenerering på 950 timmar per kW. Elgenereringen varierar beroende på anläggningens förutsättningar: takets riktning, lutning och eventuell skuggning samt var anläggningen är belägen i landet.

** Pris för nyckelfärdigt standardmontage totalt inklusive moms. Samtliga priser är i sin helhet berättigade till statligt stöd. Kostnad för resa, frakt och nätägarkontakter ingår för montage utförda i Linköping och Katrineholm samt med en radie på 4 mil. För övriga montage i övriga Sverige, ring för offert. All montage och installation följer svenska installations- och montageanvisningar samt svenska arbetslagsföreskrifter.

*** Definition på standardmontage:
Montageplats Linköping/Katrineholm samt inom en radie på 4 mil. För övriga landet lämnas offert.
Montaget avser 1- eller 1,5-planshus med takbeklädnad av tegel- eller betonpannor alternativt plåttak med ett undertak av råspont eller liknande lösning (ej betongvalv).
Taklutning 20 till 45 grader.
Sammanhängande takyta med montage på en rad, utan hindrande föremål.