Kan jag göra jobbet själv?

Montering av panelerna på tak eller ställning går utmärkt att göra själv för en normalhändig person, men elinstallationen ska alltid utföras av en behörig installatör och man har anmälningsplikt för installationen till respektive elnätsbolag. För en konventionell solcellsanläggning placeras panelerna på taket. Panelernas likspänningskablar seriekopplas och dimensioneras till växelriktaren, som placeras inomhus, så nära solpanelerna som möjligt.

Placering

Det är viktigt att tänka igenom placeringen av solpanelerna noggrant. Dels för att få optimal teknisk nytta av anläggningen och dels för att få en snygg design. Tänk också på att planera för eventuell ytterligare utbyggnad.

Panelerna som placeras i rakt söderläge får optimal verkan, men riktningen sydväst till sydöst fungerar också bra. Den optimala lutningen är 45 grader men det fungerar även bra med mellan 20-80 graders lutning. Inga träd, flaggstänger eller huskroppar ska skugga panelerna.

Inför beslut

Alla installationer av elproduktionsanläggningar är anmälningspliktiga till aktuellt nätbolag. Detta ombesörjer er elinstallatör genom att skicka in en ”nyanmälanblankett” till elnätsbolaget. Starta inte ett montage innan er elinstallatör har fått ett installationsmedgivande från ert elnätsbolag.

Nätägaren är skyldig att byta ut din mätare mot en timmätare och ansvara för att mäta och räkna av din inmatning av energi utan kostnad. Detta gäller om din produktion inte överstiger din konsumtion av el och upp till en huvudsäkring på 63 Ampere. Observera att inom vissa kommuner krävs även byggnadslov.

Elnätsbolaget är skyldigt att betala dig som producent en produktionsersättning för den nätnytta som din anläggning medför genom att den minskar energiförluster i elnätet. Ersättningen kan variera men rör sig ofta inom spannet 3 till 6 öre/kWh.

Läs mer under Frågor och Svar.