Frågor och Svar


Vad är det för skillnad på solfångare och solceller?
En solfångare omvandlar solens strålar till varmvatten medan en solcell genererar elektricitet i form av likström.

Hur funkar solelpaketet?
I paketet ingår särskilda takfästen som du monterar direkt på taket och fäster solcellsmodulerna på. Dessa sammankopplas bredvid varandra så att man får en likspänning med + och -, till en så kallad växelriktare. Denna riktare omvandlar likströmmen till växelspänning 230V AC 50 HZ. Växelriktaren kopplas sedan via en elmätare och mellansäkring in i en gruppcentral.

Hur mycket el ger solceller i vårt klimat?
Solceller fungerar utmärkt i svenskt klimat. Men eftersom de bara genererar el i solljus är produktionen betydligt högre på sommarhalvåret jämfört med de mörka svenska vintrarna. När man summerar ett svenskt år kan man konstatera att varje kvadratmeter av Sveriges yta tar emot 1000 kWh/år i snitt. 1 m² solcell ger cirka 100 kWh/år.

Hur mycket el ger solcellspaketen?
Maximal teoretisk produktionskapacitet är 1260 kWh/år och installerad effekt, 5 % i verkningsgradsförlust avgår.

Kan man lagra energin?
Det enda sättet att lagra elenergi är i batterier. Bixias solcellspaket är idag enbart nätanslutna, vilket betyder att strömmen förbrukas omedelbart. Just nu pågår utveckling för att ta fram ett batteri som automatiskt tar hand om överskottsenergi. Vi följer utvecklingen med spänning.

Måste man ha bygglov?
Krav på bygglov kan variera från kommun till kommun. Vänd dig till din miljö- och byggnadsnämnd för att ta reda på vad som gäller där du bor.

Behöver jag hjälp med installationen?
Själva anslutningen till elnätet måste göras av en behörig elinstallatör. Allt övrigt arbete kan du göra själv, alternativt anlita en hantverkare.

Hur fungerar anslutning till elnätet/kostnader för anslutning?
Innan du installerar din solcellsanläggning ska du anmäla detta i god tid till ditt nätbolag. Nätägaren är då skyldig att byta ut din mätare mot en timmätare och ansvara för att mäta och räkna av din inmatning av energi utan kostnad. Du behöver inte betala någon extra avgift för ditt imatningsabonnemang om din produktion inte överstiger din konsumtion av el upp till en huvudsäkring på 63 Ampere.

Vi på Bixia tittar gärna på möjligheten att köpa din producerade solel (läs mer under ”Kan jag sälja överskottsel”).

Ovanstående regler gäller med följande restriktion:
- Du har en huvudsäkring på högst 63 Ampere (=43,5 kW).

Nettoavräkning, dvs. att på elräkningen direkt kunna kvitta producerad el mot konsumerad, är inte tillåtet.

Kan jag sälja överskottsel och kan jag få elcertifikat för den el jag producerar?
Vi köper gärna din överskottsel. Och du som producerar egen solel kan även vara berättigad till elcertifikat. Elcertifikatsystemet innebär att  producenter av förnybar el får ett (1) elcertifikat av staten för varje producerad megawattimme (MWh) el. Genom att sälja elcertifikat får producenterna en extra intäkt utöver själva elförsäljningen, vilket skapar bättre ekonomiska villkor för miljöanpassad elproduktion och stimulerar utbyggnaden av elproduktion med förnybara källor. Ansökan gör du hos Energimyndigheten. Kontakta också ditt nätbolag och hör efter vad som gäller angående mätning. Energimyndighetens faktablad om elcertifikat.

I dagsläget erbjuder vi rörligt pris både på elkraft och elcertifikat. Om du är kund hos oss kan vi även ge en viss rabatt på den el som du köper från oss när din egen produktion inte räcker till. Läs mer här.

Hur länge håller en solcellsmodul?
Vår samarbetspartner, Nordic Solar AB säljer solceller av kisel. Livslängden på dem beräknas till mellan 50 och 100 år. Man kan även producera solel med hjälp av tunnfilm, men verkningsgraden för tunnfilm är endast hälften så hög som för kiselceller.

Vad har jag för garantier?
Växelriktare fabrikat Steca,
• 5 års produktgaranti
• Finns möjlighet att köpa till utökad garanti till 10 år
 
Solpaneler fabrikat PVE Sweden,
• 5 års produktgaranti
• 90% effektgaranti efter 10 år
• 80% effektgaranti upp till 25 år

Ovanstående villkor är i stort sett lika för alla leverantörer i branschen.
 
För privatpersoner gäller i övrigt Konsumentköplagen.

Vilka är Nordic Solar  AB?
Nordic Solar AB är ett konsultföretag i Värmland som projekterar och säljer solelanläggningar för privata och offentliga byggnader. Bolaget erhöll stöd från Bixiasmiljöfond 2009 för sitt arbete med solceller.

Mer information hittar du på Nordic Solar hemsida.