Dimensioneringsråd

När det gäller elproduktion för i huvudsak egen användning upp till 63 A huvudsäkring, så är nätägaren skyldig att byta elmätaren utan kostnad. För att kunna dimensionera en anläggning så optimalt som möjligt, måste vi kort beröra och förstå bakgrunden till hur det fungerar rent elektriskt och vad regelverket säger.   

Elektronerna söker sig alltid den närmaste vägen från att de har genererats via solcellen till anläggningens elektriska apparater (belastning), till exempel kyl, frys och varmvattensberedare. För en solelsanläggning i en villa innebär det exempelvis att den egen producerade elen i första hand försörjer elutrustning i den egna villan.

När man producerar mer el än man använder, levereras den elen ut på nätet och man får betalt för den. För varje avstämd timme så antingen köper el eller säljer man överskottsel. Detta ska enligt lag faktureras separat.  Lagen säger att elanvändare ska köpa mer el än den producerar under ett kalenderår (man får inte vara nettosäljare på årsbasis) samt att anläggningen inte har en huvudsäkring högre en 63 ampere (= 43,5 kilowatt).

Nettodebitering

Ny regel för försäljning av överskottsel börjar gälla från och med sommaren 2014. Nettodebiteringsutredningens förslag att införa skattereduktion på två gånger gällande energiskattesatts (just nu 29,3 öre/kWh) antogs av regeringen. Regeln gäller för privat- och företagsmarknaden och är utformat för att gälla för ett elabonnemang på max 100 A samt att man inte får sälja mer elenergi än man använder under ett år med en max försäljningsgräns på 30 000 kWh/år. För den överskottel som produceras så får kunden dels en skattereduktion på cirka 60 öre/kWh, dels en intäkt för den el som sälj. Detta innebär att värdet på försäljningen av överskottsel blir ungefär den samma som värdet på den elenergi man minskar sitt externa elinköp med. Följden blir att man med fördel kan dimensionera sin anläggning efter storleken på huvudsäkringen storlek och att panelerna får plats på taket.