Bixia Tillfälligt Elpris


Alla bostäder i Sverige, som är uppkopplade mot elnätet, har en anvisad elnätsleverantör som ser till att din el kommer fram till dig. Däremot kan du själv välja vilken typ av elhandelsavtal, och vilket elhandelsföretag du vill ha. Om du inte anger vilket elhandelsavtal du vill ha får du automatisk Tillfälligt elpris när du flyttar in i din bostad. Tillfälligt elpris övergår efter tre månader till elhandelsavtalet Fast pris 3 månader om du inte själv har gjort ett val.

Priset på Tillfälligt elpris kan förändras varje månad och fastställs den 15:e i månaden innan det börjar gälla. Antingen fortsätter du med Tillfälligt elpris i tre månader och låter det övergå automatiskt till Fast pris 3 månader, eller så gör du ett val och meddelar oss vilket elhandelsavtal du vill ha. Uppsägningstiden är 15 dagar.

Vår rekommendation är att du gör ett val så snart du har satt dig in i alternativen. Prisnivån är normalt fördelaktigare i alla valbara avtal, oavsett om du väljer rörligt eller något av de fasta alternativen.

Som privatkund hos oss får du bara el från förnybara källor och Bixia Miljöfond ingår i alla avtal.

Elnätsområden med Tillfälligt elpris
På följande elnätsområden är Bixia anvisad elleverantör: Tekniska verken Nät, Mjölby Kraftnät, Tekniska verken Katrineholm Nät, Växjö Energi Elnät, Oxelö Energi, Västervik Kraft Elnät, Borgholm Energi Elnät, Nässjö Affärsverk, Ålem Energi, LEVA i Lysekil, Hjärtums Elförening, Sandviken Energi Elnät, Bjäre Kraft, Södra Hallands Kraft, Ljungby Energi, Alvesta Energi och Sjöbo Energi.