Bixia Reko El 

 
0 % påslag. Made in Sverige.

Med Bixia Reko El får du ett avtal med rörligt pris utan påslag, där 100 % närproducerad, förnybar el ingår. För detta betalar du en fast avgift om 1,90 kronor om dagen. Med närproducerad el menar vi först och främst regionen där du bor, men även Sverige som helhet.

Här kan du se en karta över de närproducenter som levererar el till oss. 

 

* Det rörliga priset baseras på ett volymvägt spotpris