Bixia Rörligt Pris

 
Sett över tid, brukar rörligt pris ge de lägsta sammanlagda kostnaderna.

Rörligt pris följer utvecklingen på elmarknaden och varierar från månad till månad. Det rörliga priset sätts i efterskott och baseras på ett volymvägt spotpris som tar hänsyn till hur efterfrågan på el varierar under dygnet. Vårt påslag samt energiskatt och moms tillkommer. Du kan byta avtalsform när du vill, redan från och med nästkommande dag.

Som privatkund hos oss får du bara el från förnybara källor och Bixia Miljöfond ingår i alla avtal.