Bixia Mix 50/50

Hälften fast och hälften rörligt. Lagom risk och lagom trygghet.

Mix 50/50 innebär att du binder ditt avtal under 1 år. Hälften av elen köps upp till fast pris, och den andra hälften till rörligt. Med andra ord är det bara hälften av din elanvändning som påverkas av prisfluktuationer.

I nedanstående prisexempel visas en mix av föregående månads rörliga elpris och aktuellt fast pris.

Som privatkund hos oss får du bara el från förnybara källor och Bixia Miljöfond ingår i alla avtal.

Fast pris        

Rörligt pris