Bixia Fast Pris

Fast pris passar för dig som värdesätter långsiktig trygghet.

Du kan binda ditt elpris i från 6 månader upp till 5 år. I god tid innan avtalet löper ut får du ett vykort att det snart är dags att förlänga ditt avtal. Då kan du byta avtalsform och avtalslängd. Om du är nöjd behöver du inte göra någonting; en avtalsgaranti träder in och ditt avtal rullar vidare i 1 år enligt det pris som gäller vid förlängningen.

Som privatkund hos oss får du bara el från förnybara källor och Bixia Miljöfond ingår i alla avtal.