Styrelsen

 

Från vänster
Sören Carlsson
Leif Tollén
Peter Forssman
Gert Bengtsson
Benny Wennberg
Anders Jonsson
Alfons Kubulenso
Lena Svensk
Per Österberg

Sittande från vänster
Tommy Karlsson
Cecilia Vilhelmsson
Greger Phalén
Tom Istgren
Håkan Eriksson
Jan Davik

Saknas på bild
Ann-Mari Ståhlberg
Gunnar Ekman
Jan Öhlin
Anders Malmqvist
Stig Bertilsson
Per Alm
Nils Danred
Gösta Gustavsson
Boo Fagerström