Sponsringsansökan

Innan du skickar in din ansökan ber vi dig läsa följande information om Bixias inriktning för sponsring.

  1. Vårt huvudfokus för sponsring är våra kontorsorter. Aktiviteterna ska ha en bred förankring och ha liten miljöpåverkan och vara etiska. Sponsring ska ge Bixia möjlighet till en positiv och tydlig exponering. Den summa som söks ska ligga i relation till den motprestation som erbjuds Bixia.
  2. Huvudmålet med vår sponsring är att etablera och utveckla relationerna med kunder, allmänhet och våra medarbetare samt att stärka Bixias varumärke och kärnvärden.
  3. Vi sponsrar aldrig enskilda individer direkt (endast genom föreningar eller i bolagsform).
  4. Ansökningen ska alltid inkludera gällande reklamskatt.
  5. Bixia har en restriktiv hållning till sponsring. Vi överväger alla sponsringsansökningar enligt våra riktlinjer ovan.

För att underlätta hanteringen av förfrågningar vill vi att du skickar in en skriftlig ansökan per post till.

Bixia AB
Att: Jenny Johnson
Box 1510
581 15 Linköping
 
Märk kuvertet med "Sponsringsansökan".

Beslut om sponsring tas i oktober varje år. Ansökan om sponsring ska vara inkommen senast den 30 augusti. Vi återkommer om besked så snart vi gjort vår bedömning.