Vad påverkar elpriset?

  • Priset på utsläppsrättiger för koldioxid som elproducenterna numera måste köpa om de släpper ut koldioxid vid elproduktionen. En annan faktor som också har effekt på elpriset är världsmarknadspriset på kol. Läs mer »