Bixia Energy Management AB

Bixia Energy Management AB är ett dotterbolag i Bixiakoncernen och sköter allt inköp av elkraft till koncernens kunder. Vi är en direktaktör på den nordiska elbörsen, Nord Pool, vilket ger oss försprång och ständig koll på elmarknaden. Vi är redan idag ett av de elbolag som köper in störst andel närproducerad förnybar el och ännu mer ska det bli i framtiden. Mellan 2007 och 2008 ökade vi vårt inköp av småskalig förnybar el med nära 30 procent.Våra erfarna och skickliga experter utför oberoende analyser och riskbedömningar och förser våra kunder med information och beslutsunderlag. Du som kund får trygga, skräddarsydda lösningar och bästa tänkbara service för elinköp. Vi handlar med flera olika miljöprodukter och kan hjälpa dig att minska ditt företags miljöpåverkan och samtidigt stärka ditt varumärke. All vår personal finns i Sverige och är lätt att nå på direktnummer. Hos oss är alla kunder stora.

Vi har Finansinspektionens tillstånd att bedriva värdepappershandel för egen och kunders räkning, vilket innebär att vi uppfyller deras krav och kontinuerligt utvärderar och förbättrar våra rutiner. Det här ser vi som en styrka och en bekräftelse på att vår verksamhet bedrivs på ett kvalitetssäkrat sätt.

Finansiell information om Bixia Energy Management AB »