Närproducenter

Tillsammans samlar vi den lokala kraften.

Bixia är ett av de bolag in Norden som köper in mest närproducerad, förnybar el – det vill säga el som produceras lokalt från förnybara källor som sol, vind, vatten och biomassa.

Prickarna på kartan visar var dessa lokala elproducenter finns. Kartan visar även de orter där Bixias kontor finns. Kartan kommer att bli betydligt prickigare framöver!

Läs mer om:

Exempel på närproducenter