För mer förnybar el


Bixia Miljöfond är ett exempel på hur vi tillsammans med våra privatkunder arbetar för att få den förnybara elen att räcka till fler. Sedan fonden startade 2008 har tre miljoner kronor delats ut till 88 projekt, med syfte att skapa mer förnybar el.  

Här kan du läsa om några som har fått stöd från vår miljöfond;
Solel, Bokenäset, Uddevalla
Småskalig vattenkraft, Stocke Kvarn, Rottne
Solel, Nordic Solar, Karlstad
Du kan även se filmer när vi besökt några miljöfondstagare på vår Youtube-kanal
 
Här är listor på alla de projekt som styrgruppen i Bixia Miljöfond har beviljat stöd sedan starten 2008. 
 
Miljöfondstagare 2013
Miljöfondstagare solel 2013
Miljöfondstagare 2012
Miljöfondstagare 2011
Miljöfondstagare 2010
Miljöfondstagare 2009
Miljöfondstagare 2008

Vi samlar den lokala kraften!