Bixia Miljöfond - för mer förnybar el

För oss på Bixia finns det två bra sätt att minska den negativa miljöpåverkan – att bygga ut den förnybara elproduktionen och att använda mindre el. Det är här vi lägger vår kraft, och det är därför vi har Bixia Miljöfond.

Tillsammans med våra kunder och närproducenter vill vi bidra till en hållbar samhällsutveckling och stödja konkreta åtgärder som ser till att vi får mer närproducerad och förnybar el samt åtgärder som innebär minskad elanvändning. Med miljöfondens hjälp bidrar vi tillsammans för en omställningen av elproduktionen och gör en viktig insats för vårt klimat genom minskade koldioxidutsläpp.

Varje månad avsätts 45 öre från alla våra kunder till Bixia Miljöfond och sammanlagt handlar det om cirka 1,3 miljoner kronor om året som vi kan dela ut till projekt. På så vis är alla våra kunder med och bidrar till ett bättre klimat utan extra kostnad.

Minst en gång per år pågår ansökningsperiod till Bixia Miljöfond, och det är styrgruppen som beslutar när den perioden infaller. Såväl privatpersoner som organisationer, föreningar och företag kan söka pengar från Bixia Miljöfond och ansökningar ska ske på aktuella ansökningsblanketter.

Ansökningskriterier och riktlinjer

Här kan du se hur pengarna fördelades 2013

Miljöfondstagare

Miljöfondstagare solceller