Ansökningskriterier och riktlinjer

Årets ansökningsperiod pågår från måndag 31 mars till söndag 31 augusti och det finns cirka 1,3 miljoner kronor att fördela.

Alla kan söka pengar från Bixia Miljöfond, såväl privatpersoner som organisationer, föreningar och företag. Läs igenom våra riktlinjer för ansökningar för att veta vad som gäller.

Följande områden prioriteras för 2014

  1. Förstudier och projektering samt miljökonsekvensbeskrivningar för småskalig vattenkraft. För vattenkraft kan stöd sökas för tillståndsprövning, bygglov/miljötillstånd (MKB) och stöd för produktionsberäkning. Sökande ska kunna påvisa fallrätten genom ägande eller arrende.
  2. Investeringar i solcellspaneler för innevarande år där beviljat belopp beräknas utifrån installerad effekt och antalet inkomna ansökningar. OBS! Separat ansökningsblankett.
  3. Investeringar som ökar elgenereringen genom ny eller förbättrad teknik i vindkraftverk eller vattenkraftverk.
  4. Investeringar som ökar elgenereringen genom utveckling av system för underhåll i vindkraftverk eller vattenkraftverk.
  5. Miljö- och byggteknik som gynnar utvecklingen av mer förnybar el eller minskar elanvändningen.
  6. Pilotprojekt, prototyper och demonstrationsanläggningar för mer förnybar el och/eller minskad elanvändning.

Ansök

Ladda ner ansökningshandlingar:

Ansökningsblankett Miljöfonden
Ansökningsblankett solceller 

 

Ansökningshandlingarna ska vara Bixia tillhanda senast måndag 2014-09-01.

Riktlinjer för ansökningar »

Skicka gärna din ansökan via e-post: miljofond@bixia.se

Eller per post:

Bixia AB
Att: Miljöfonden
Box 100
461 23 Trollhättan

Kontaktperson: Kim Blomster, miljösamordnare, tel 070-223 25 46